..::
HABERLER::..


 

 

 

 


Çaycuma.org Haber Tarihi-Saat: 12.3.2018 16:53:15

  BUGÜNÜN ANLAMLI OLMASININ BİR BAŞKA YANI - 0

Çaycuma ADD Basın açıklaması şöyle


Bu Haberi Facebook'ta Paylaş


BUGÜNÜN ANLAMLI OLMASININ BİR BAŞKA YANI

Çaycuma ADD Basın açıklaması şöyle;
İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜNÜN 97. YILI
''Milli Mücadele şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan, en beğenilen ve anlamlı şiir olarak Maarif Vekil Hamdullah Suphi Bey tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük bir coşku ile okunan İSTİKLAL MARŞI' mız büyük tezahürat ve alkışlar eşliğinde, oybirliği ile 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir.''
Mehmet Akif’in dediği gibi..Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.. yine Mehmet Akif Laiklik ilesine kızarak gittiği Mısır’da Müslümanlığın hiç de istediği gibi olmadığını görür Türkiye’ye döner ve şu ünlü sözünü söyler “...Mısır'da 11 yıl kaldım fakat 11 saat daha kalsaydım artık çıldırırdım. Sana halisane bir fikrimi söyleyeyim mi? İnsanlık da Türkiye'de, milliyetçilik de Türkiye'de, müslümanlık da Türkiye'de, hürriyetçilik de Türkiye'de. Eğer varsa, Allah benim ömrümden alıp Mustafa Kemâl'e versin." Der.

Şeker Fabrikaları Cumhuriyetin Kaleleridir. Satılamaz. Teslim Edilemez!

Özelleştirme adı altında Cumhuriyetin ekonomik kazanımlarını yok eden AKP iktidarı, bu kez, 14 şeker fabrikasını feda ediyor.
Şeker fabrikaları Türkiye Cumhuriyetinin yol göstericisi Altı Ok'un Devletçilik ilkesinin en güzel ve ilk hayata geçirilen adımlarından biridir. 17 Şubat 1923 günü açılan İzmir İktisat Kongresinde görüşülüp karara bağlanan ekonomik bağımsızlığı da elde etme kararlılığı ve hedefi doğrultusunda, bir yanda özel sektör, diğer yanda kamu girişiminin yarıştığı, birinin gücünün tükendiği noktada diğerinin yardıma koştuğu örnek bir girişimdir. Uşak'ta Nuri Şeker öncülüğünde başlatılan şeker fabrikası ile Alpullu'da devletin başlattığı şeker fabrikaları yaklaşık aynı zamanda bitirilmişi ülkenin en acil gereksinimlerinden biri karşılanırken şeker pancarı tarımında da ilk planlı adımlar atılmıştır. Şeker fabrikaları, tüm ülke coğrafyasına yayılacak şekilde planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Pancar bitkisinin özellikle yüksek rakımlı yerlerde de yetiştirilmeye başlanmış, bu yolla kırsal kesimden kentlere, Doğu'dan Batıya göç engellenmiştir.

Zaman içinde dışardan şeker alan ülke, yerini dışarıya şeker satan ülke haline gelmiştir. Şeker fabrikaları aynı zamanda kurulu olduğu kentlerde sosyal ve kültürel hayatı geliştirmiş, yöneticisi ve işçisine vazife evi, sosyal konut, sosyal alanlar, spor tesisleri yaratmıştır. Türkiye 12 Eylül darbesi sonrasında Cumhuriyet kazanımlarına karşı ağır bir saldırı ile karşılaşmış, siyasal, sosyal, kültürel ve hukuk alanındaki saldırılar ekonomik kazanımlara saldırıya da dönüşmüş ve özelleştirme politikaları tek taraflı propaganda ile benimsetilmeye çalışılmıştır. "Liberalleşme-küreselleşme" diye yutturulan bu politikaların hedefinde gıda sektörü başta olmak üzere üreticiler, köylülerimiz yer almıştır.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin arkasında emperyalist tekellerin 20 yıla varan "kararlı" ve hain mücadelesi vardır. Emperyalizme verilen sözler yerine getirilmektedir.

Şimdi özelleştirilmek istenen şeker fabrikaları konuta, AVM'lere dönüştürülecek, üretim merkezlerinin yerini tüketim tapınakları alacaktır. Ülkede yıkıma uğrayan şeker sektörünün yerini ise GDO'lu tatlandırıcılar alarak Türk halkı doğacak hastalıklarla ilaç tekellerinin insafına terk edilecektir.
Bu şekilde ülkenin pancar üretiminden çekilmesi, şeker ihtiyacının tamamen mısırdan yapılan nişasta bazlı şekerlerden karşılamasına neden olacaktır.
Dünyada nişasta bazlı şeker üretimi gerilerken Türkiye’de % 4 büyümektedir. Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde yasaklamalara gidilirken en büyük üretici ABD’de bile nişasta bazlı şeker kotasını düşürmektedir. İlginç olan Türkiye’de ise 2014-2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kota % 30 artırılmış olmasıdır..
Özelleştirmenin temel hedefi, kamusal üretimi yok etmek, özelleştirme üzerinden yerli ve yabancı sermaye için yeni kar alanları açmaktır.
Ayrıca; “Özelleştirilen yerlerdeki işçiler başka fabrikalara geçebilir ya da şirketle anlaşabilir” denmesi, işçinin hakkının kaybolmayacağı anlamı taşımıyor. Kalan fabrikaların da kısa zamanda özelleştirileceği ve şirkete geçen işçilerin yerinden yurdundan olmamak için patronun düşük ücret, daha ağır ve uzun çalışma dayatmalarını kabul etmek zorunda kalacağı ve ilk uygulamanın sendikasızlaştırma ya da sendikayı işlevsizleştirme olacağı çok açıktır.

Türk halkı bu yıkıma izin vermeyecektir. İşçisiyle, sendikasıyla, çalışanlarının aileleri ile, pancar üreticisi ile, tüketicisiyle, siyasal partisiyle, demokratik kitle örgütüyle direnecek ve Cumhuriyetin bu ilk ekonomik kalelerini emperyalizmin insafına terk etmeyecektir.
İşte tam da burada bizler bu satışa dur demek için bu imza kampanyası için toplanmış bulunmaktayız… Halkın gücü herşeyin üstündedir. Sizlerin de desteği ile bu son kaleleri kurtaracağımıza inanıyorum..
Şeker Fabrikaları Cumhuriyetin Kaleleridir. Satılamaz. Teslim Edilemez!

Zeki Saim ORAL
Çaycuma Atatürkçü Düşünce
Derneği BaşkanıHaber: CUMA
Hit: 1180 

 

 

 

 

 

 

Bu Haberi Facebook'ta Paylaş

 

 

 

 

www.caycuma.org

  

© Yasal Uyarı